Algemene gebruiksvoorwaarden van de site: https://www.alu-floors.com

ARTIKEL 1: Doel De huidige "algemene gebruiksvoorwaarden" zijn gericht op het wettelijke kader van de modaliteiten van het aanbieden van de diensten van de site alu-floors.com en het gebruik ervan door de "Gebruiker ". De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die toegang wenst tot de site. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. Uiteindelijk: • In geval van niet-acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd, moet de gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden. • alu-floors.com behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 2: Juridische mededeling De uitgave van de website alu-floors.com wordt verzorgd door de Vennootschap Alu-Floors SASU-kapitaal van 3000 € waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 7 Place Ille de beauté, 06300 Leuk. De host van de website alu-floors.com is het hoofdkantoor van OVH bevindt zich op 59898 Cedex 9.

ARTIKEL 3: Definities Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren: • Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de site of een van de services aangeboden door de website. • Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruiker binnen de site worden verzonden. • Lid: de gebruiker wordt lid wanneer hij op de site wordt geïdentificeerd. • Gebruikersnaam en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een ​​gebruiker op de site te identificeren. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kan de gebruiker toegang krijgen tot services die zijn gereserveerd voor leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

ARTIKEL 4: Toegang tot diensten De site biedt de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten: • Online aankopen van huizen en tuinen voor bouwapparatuur voor particulieren en professionals De site is gratis overal te benaderen elke gebruiker met toegang tot internet. Alle kosten die Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, etc.) zijn voor zijn rekening. In voorkomend geval: de niet-lid-gebruiker heeft geen toegang tot de diensten die zijn gereserveerd voor leden. Hiervoor moet hij zichzelf identificeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De site implementeert alle middelen die tot haar beschikking staan ​​om de toegang tot haar diensten van hoge kwaliteit te verzekeren. De verplichting zijnde van middelen, de site verbindt zich niet om dit resultaat te bereiken. Elke gebeurtenis als gevolg van een geval van overmacht met als gevolg een storing in het netwerk of de server, is niet de verantwoordelijkheid van alu-floors.com. Toegang tot de diensten van de site kan op elk moment onderhevig zijn aan een onderbreking, opschorting, wijziging zonder kennisgeving voor onderhoud of een ander geval. De gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen na de onderbreking, de opschorting of de wijziging van dit contract. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de site per e-mail te contacteren op: info@alu-floors.com

ARTIKEL 5: Intellectuele eigendom De handelsmerken, logo's, tekens en alle andere inhoud van de site worden beschermd door de Code of Intellectual Property en meer specifiek door het auteursrecht. De gebruiker vraagt ​​de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. De gebruiker stemt ermee in de inhoud van de site in een strikt privé-omgeving te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden. Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst, is uitsluitend zijn verantwoordelijkheid. De gebruiker gaat ermee akkoord geen online inhoud te plaatsen die van invloed kan zijn op de belangen van derden. Alle juridische stappen die door een benadeelde derde tegen de site worden ondernomen, zijn voor rekening van de gebruiker. De inhoud van de Gebruiker kan op elk moment en om elke reden worden verwijderd of aangepast door de site. De gebruiker ontvangt geen rechtvaardiging en kennisgeving voorafgaand aan het verwijderen of wijzigen van de gebruikerscontent.

ARTIKEL 6: Persoonlijke gegevens De gevraagde informatie voor registratie op de site is noodzakelijk en verplicht voor het aanmaken van het account van de Gebruiker. In het bijzonder kan het e-mailadres door de site worden gebruikt voor beheer, beheer en animatie van de service. De site verzekert de gebruiker van een verzameling en behandeling van persoonlijke informatie met betrekking tot privacy in overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden. Op grond van de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit via: • zijn persoonlijke ruimte; • een contactformulier; • per e-mail naar info@alu-floors.com • per post bij Alu-Floors, 7 Place Ile de Beauté, 06300 Frankrijk

ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid en overmacht De informatiebronnen die op de site worden gepubliceerd, worden geacht betrouwbaar te zijn. De site behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden. Dus, de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en inhoud van deze site. De gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke vrijgave van het wachtwoord, ongeacht de vorm, is verboden. De gebruiker neemt de risico's met betrekking tot het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord over. De site wijst alle verantwoordelijkheid af. Elk gebruik van de service door de gebruiker direct of indirect resulterend in schade moet worden gecompenseerd ten behoeve van de site. Een optimale garantie voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens wordt niet gegarandeerd door de site. De site doet er echter alles aan om alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens optimaal te waarborgen. De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden toegewezen in geval van overmacht of het onvoorspelbare en onoverkomelijke feit van een derde.

ARTIKEL 8: Hypertext-links Veel uitgaande hypertekstkoppelingen zijn aanwezig op de site, maar de webpagina's waarop deze links leiden, nemen niet de verantwoordelijkheid van alu-floors.com die niet de controle heeft. van deze links. Het is de gebruiker daarom verboden om de verantwoordelijkheid van de site te nemen met betrekking tot de inhoud en de bronnen met betrekking tot deze uitgaande hyperlinks.

ARTIKEL 9: Evolutie van het contract De site behoudt zich het recht voor om op elk moment de clausules in dit contract te wijzigen.

ARTIKEL 10: Duur De duur van dit contract is onbepaald. Het contract heeft ten opzichte van de Gebruiker effect van het gebruik van de service.

ARTIKEL 11: Toepasselijk recht en jurisdictie Op dit contract is Frans recht van toepassing. Bij gebrek aan een minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen, zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van de stad Nice bevoegd. Uiteindelijk

ARTIKEL 12: Publicatie door de gebruiker De site staat leden toe om reacties te plaatsen. In zijn publicaties verbindt het lid zich ertoe de regels van de Netiquette en de geldende regels te respecteren. De site oefent a priori op de publicaties en behoudt zich het recht voor om het plaatsen ervan te weigeren, zonder dit aan het lid te hoeven rechtvaardigen. Het lid blijft de eigenaar van al zijn intellectuele eigendomsrechten. Maar door een publicatie op de site te publiceren, wijst het bedrijf het niet-exclusieve en vrije recht om zijn publicatie, rechtstreeks of door een geautoriseerde derde partij over de hele wereld, aan de uitgever toe, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te verspreiden. alle ondersteuning (digitaal of fysiek) voor de duur van het intellectuele eigendom. Het Lid wijst met name het recht toe om zijn publicatie te gebruiken op het internet en op de mobiele netwerken. De uitgever stemt ermee in de naam van het lid te vermelden bij elk gebruik van de publicatie.